Jacob Cohën

 

Jacob Cohën Knokke.

 

Nieuwe vitrine