Veiligheid op het werk

Onze doelstellingen zijn eenduidig: geen ongevallen, geen schade aan het milieu

Om deze doelstellingen te bereiken streven wij ernaar volgende principes dagdagelijks in de praktijk om te zetten:


·         ongevallen en kwetsuren kunnen voorkomen en elk risico kan beheerst worden

·         veilig en gezond werken en schade aan het milieu voorkomen is een directe verantwoordelijkheid van elk van onze medewerkers en van derden die   voor ons bedrijf werken

·         veiligheids-en milieuzorg staat op gelijk niveau met productiviteit, kostenbeheersing en kwaliteit

·         continu verbeteren vereist persoonlijk engagement en inzet van iedereen binnen de onderneming

·         veilig werkgedrag is een essentiële voorwaarde voor blijvende tewerkstelling bij ons bedrijf

·         elk werk moet zorgvuldig voorbereid, veilig georganiseerd en deskundig uitgevoerd worden

·         alle ter beschikking gestelde uitrustingen, middelen en machines moeten vakkundig gebruikt en onderhouden worden

·         het onderzoeken en lessen trekken uit ongevallen en incidenten alsook preventieve veiligheidsaudits zijn essentiële activiteiten in het preventieproces en dragen bij tot het identificeren en beheersen van risico's

·         permanent bijwerken van de kennis en kunde van elke werknemer omtrent veiligheid en milieuzorg zijn kritische elementen in het proces van continu verbeteren van onze veiligheids- en milieuprestaties

·         veilige werkgewoonten en -gedrag buiten de beroepsactiviteiten dragen ook bij tot het neerzetten van goede veiligheidsprestaties

  

Noël en Leander zijn er van overtuigd dat een veilige, verantwoorde en efficiënte manier van werken een wezenlijke bijdrage levert aan de arbeidsvreugde en collegialiteit.

 

Bouwonderneming Boey NV