Pleisterwerken


Pleisterwerken

Pleisterwerken vormen een basis voor de afwerking van je wanden en plafonds. Voor de uitvoering hiervan maken wij gebruik van natuurgips. Wij werken in één laag tenzij de omstandigheden om een andere techniek vragen. Dit kan gebeuren door in meerdere lagen te werken of door de muren eerst "recht te trekken" met een pleisterdrager. Deze pleisterdrager wordt gewapend waarna de afwerkingslaag kan aangebracht worden. Wij prefereren natuurgips omwille van de zuiverheid van het basismateriaal. Natuurgipsen zijn bovendien fijner van structuur en laten zich daardoor gladder en dichter afwerken. De afwerkingsgraad die kan bereikt worden met natuurpleisters is zichtbaar en voelbaar beter dan bij andere pleisters. Natuurgipsen zijn doorgaans ook witter dan RO-gipsen en fosfo-gipsen.